Beste VVH Forum-gebruiker,
Al meer dan 200 medewerkers van SHM's en de VMSW melden zich aan op het VVH-Forum.
Tot nog toe werden er maar enkele berichten gepost. Aarzel echter niet om een nieuw gesprek te starten en ook je collega's aan te moedigen om zich te registreren en deel te nemen. Hoe meer Forum-gebruikers er zijn, hoe meer ervaringsuitwisseling er kan gebeuren.
Via het Forum kan je ook heel eenvoudig documenten met elkaar uitwisselen.
Als je vragen hebt, kan je me altijd een mail sturen (sven.van.elst@vvh.be).
Veel succes!
Sven

Schriftelijke besluitvorming via mail binnen directiecomité

Bij ons werd beslist om geen schriftelijke besluitvorming toe te laten voor de raad van bestuur, omdat vereist werd dat alle bestuurders unaniem zouden moeten akkoord gaan met een beslissing. Binnen het directiecomité staan we dit wel toe, en dit werd als volgt in het huishoudelijk reglement van de beslissingsorganen opgenomen: "In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het directiecomité worden genomen bij schriftelijke besluitvorming via mail. Een voorstel zal aanvaard zijn van zodra een schriftelijke goedkeuring via mail is ontvangen van alle stemgerechtigde directieraadsleden. Voor beraadslagingen via schriftelijke weg via mail worden geen zitpenningen noch andere vergoedingen voorzien.” Dit verkreeg het akkoord van het Toezicht nav een globaal toezicht in 11/2017. Ons volledig huishoudelijk reglement, dat op diverse vlakken diende te worden aangepast, is nu wat hierbij is opgenomen.

Log In of Registreer om te reageren.