Beste VVH Forum-gebruiker,
Al meer dan 200 medewerkers van SHM's en de VMSW melden zich aan op het VVH-Forum.
Tot nog toe werden er maar enkele berichten gepost. Aarzel echter niet om een nieuw gesprek te starten en ook je collega's aan te moedigen om zich te registreren en deel te nemen. Hoe meer Forum-gebruikers er zijn, hoe meer ervaringsuitwisseling er kan gebeuren.
Via het Forum kan je ook heel eenvoudig documenten met elkaar uitwisselen.
Als je vragen hebt, kan je me altijd een mail sturen (sven.van.elst@vvh.be).
Veel succes!
Sven

Welzijnsinitiatief WoonWel

Bij ons wordt 100% van thuis uit gewerkt. Iedereen blijft per mail en telefonisch bereikbaar.
Inschrijvingen (zowel huur als koop) werden on hold gezet. Enkel dringende in- en uit huurnames worden nog gedaan.
Persoonlijk contact wordt zoveel als mogelijk vermeden.
Ifv interventies werden afspraken gemaakt met onderaannemers. Voor zij die blijven doorwerken, verandert er niets. Voor de andere wordt voorrang gegeven aan hoogdringendheid.

Onze maatregelen werden gecommuniceerd via facebook en website en worden regelmatig geüpdatet.

Verder heeft onze dienst elke 65+huurder opgebeld met de vraag of zij voldoende omringd zijn en of er noden zijn. De nodige lokale hulplijnen werden bezorgd.
Wekelijks zal iedereen die aangaf problemen te hebben opnieuw gecontacteerd worden. We proberen zoveel als mogelijk concreet door te verwijzen naar de bevoegde instanties.

Log In of Registreer om te reageren.