Beste VVH Forum-gebruiker,
Al meer dan 200 medewerkers van SHM's en de VMSW melden zich aan op het VVH-Forum.
Tot nog toe werden er maar enkele berichten gepost. Aarzel echter niet om een nieuw gesprek te starten en ook je collega's aan te moedigen om zich te registreren en deel te nemen. Hoe meer Forum-gebruikers er zijn, hoe meer ervaringsuitwisseling er kan gebeuren.
Via het Forum kan je ook heel eenvoudig documenten met elkaar uitwisselen.
Als je vragen hebt, kan je me altijd een mail sturen (sven.van.elst@vvh.be).
Veel succes!
Sven

Welzijnsinitiatief Nieuw Dak

 1. Wonen en werven
  a. Huurders kunnen niet meer verhuizen omwille van vertragingen
  Deze huurders informeren we telefonisch over de huidige situatie, gevolgen, … Indien de huurder in een tijdelijke woning (als ik in de loop van de tekst spreek over woningen, bedoel ik hiermee zowel huizen, appartementen, duplexen mee) verblijft van Nieuw Dak, blijft dit uiteraard gegarandeerd tot de verhuisbeweging effectief kan doorgaan.
  We hebben hierbij aandacht voor de noden, vragen, gevolgen, … van de huurder.
  b. Huurders verhuizen naar een woongelegenheid waar de werken vertraging oplopen
  We leveren extra inspanningen om de woongelegenheden tijdig en kwaliteitsvol op te leveren. Eigen techniekers of aannemers worden ingeschakeld om de woningen in orde te krijgen. Een groot aantal van de inhuizen van de maand april hebben we uitgesteld. Deze inhuizen gaan door in de loop van de maand april (we wijken hier af van de normale interne procedure). Huurders in deze situatie betalen pas huur vanaf de maand mei.

 2. Bezichtigingen
  a. Toewijzingen
  De toewijzingen van woningen blijft doorgaan.
  b. Bezichtigingen
  Huurders die hun woning op voorhand willen bezichtigen vooraleer ze een beslissing willen/kunnen nemen over het voorstel, vangen we op een andere manier op. We doen dit door het maken van:

 • een fotoreportage
 • een rondleiding door een videofilmpje met uitleg
 • telefonisch contact en uitleg (info krijgen ze via whatsapp of e-mail door).
 1. Inhuizen
  a. Voorbereiding
 • De inhuis wordt volledig voorbereid en alles ligt klaar in de woning (plaatsbeschrijving, ingevulde overnameformulieren, …). De huurder moet enkel checken en ondertekenen bij akkoord
 • Om de huurders goed te informeren, nemen we volgende initiatieven:
 1. Filmpje met uitleg over werking verwarming, verluchting en andere speciale technieken
 2. Burenkaartje ‘ik verhuis’ – kaartje dat ze bij de buren in de bus kunnen steken om kennis te maken en te melden dat ze rekening houden met de voorschriften
 3. Verhuisaffiche in tijden van corona
 4. De sleutels liggen in de woning op 1 sleutel na (in sleutelkastje met code)

b. Moment van de inhuis (overhandigen sleutels)

 • Telefonisch contact (via video bellen)
 • Info over binnen komen
 • Uitleg over de woning
 • Huurder krijgt dat tijd om de plaatsbeschrijving, … te bekijken en vragen te noteren (geen contact op dat moment)
 • Terug contact met de huurder om vragen te beantwoorden, filmpjes te delen, …
 • Afronden door administratieve afhandeling (ondertekenen). De huurder steekt de versie voor Nieuw Dak in een envelop en brengt deze op de plaats waar afgesproken is)
 1. Aandacht voor kwetsbare doelgroepen en aandacht voor al onze huurders
  a. Wonen-welzijn
 • Verhuringen/noodwoningen via OCMW blijft doorlopen
  b. De handen in elkaar slaan – vernieuwde samenwerkingsverbanden – samen zorgen:

 • Contacten met welzijnspartners (Noolim, OCMW, CAD, …) blijven onderhouden door video-conference te organiseren

 • De meest kwetsbare huurders (in begeleiding) blijven we op die manier samen met de partners opvolgen
 • De dienstencentra (OCMW) contacteren alle senioren en volgen signalen op en wisselen met ons uit
 • Veiligheidshuis (Stad) volgt signalen op vanuit burgers, sociale organisaties, … ivm leefbaarheid in de wijken en wisselen informatie met elkaar uit
  c. Aansluiten bij Genk helpt

 • Initiatief van de stad waarin vrijwilligers andere burgers kunnen helpen
  d. Buren dragen zorg voor buren
  Het burenkaartje dat we ontwikkelde wordt verspreid via onze website en uitgedeeld bij de huurders waarvan we weten dat ze nood hebben aan extra contact/aandacht (zie (http://https://www.nieuwdak.be/ik-huur/mijn-thuis-en-omgeving/mijn-buren/ "link"))
  e. Intensief contact met appartementsbewoners

 • Om de 2 dagen met minstens 1 iemand (afwisselende contactpersonen) van elke appartementsgebouw hebben we contact. Het contact houdt het volgende in:

 1. Hoe gaat het
 2. Samenleven/leefbaarheid in de blok
 3. Initiatieven
 4. Vragen
 5. Technische problemen in de gemeenschappelijke delen
  • Regelmatig (wekelijks) contacten met onze vrijwilligers
   f. De wijkmeester blijft aanwezig in de wijken
   g. Communicatie via facebook van de verschillende wijkplatformen
 1. Samenleven en leefbaarheid
  a. Initiatieven van huurders stimuleren
 • Huurders nemen (of willen) initiatieven (nemen) om contacten te leggen met de buren (stimulans in burenkaart)
 • Tips veilig spelen rondom het appartement om toch nog een beetje buiten te kunnen komen
 • De whatsapp-groepjes die groeien tussen huurders

 • b. Contacten met vrijwilligers

 • De contacten met de vrijwilligers geven ons signalen waar we op in moeten spelen
  c. Hygiëne in de appartementen

 • Huurders nemen zelf initiatieven om extra te poetsen

 • De wijkmeesters gaan op pad met een desinfecteispray (deze wordt gebruikt in appartementen waar ze komen en waar de huurder aangeeft dat iemand met corona besmet is).
 1. Hier willen we nog een filmpje over maken – is nog niet klaar
 • Affiches in de verschillende appartementsgebouwen ‘draag zorg voor jezelf en voor elkaar’ – stimulerend om huurders zelf initiatief te laten nemen
  d. Nog in de maak – youtube filmpje met de boodschap ‘we zijn er nog voor u’
  e. Woonbegeleidingen/kwetsbare huurders:

 • Deze huurders worden regelmatig opgebeld en opgevolgd
  f. Aandacht voor druk op het samenleven in de appartementen

 • Vinger aan de pols houden door de verschillende contacten

 • Initiatieven van collega-partners bekend maken (berenjacht, schoolgaande kinderen, …)
 1. Wijkpartners
  a. Daarnaast hebben we het geluk dat we mogen rekenen op wijkpartners die elk ook de handen uit de mouwen steken (jongerenwerking GIGOS, dienst wijkontwikkeling Stad, buurtwerk, dienstencentra (OCMW), welzijnspartners, …)

 2. Flexibel en alert blijven
  Door de vele contacten, de evoluties in de beslissingen van de overheid, de evoluties over de ontwikkelingen van het aantal coronabesmettingen, de signalen vanuit de wijken, … blijven we flexibel en zoeken naar (creatieve) initiatieven die in deze moeilijke periode voor de huurders een thuis en toekomst blijven garanderen.

Log In of Registreer om te reageren.