Beste VVH Forum-gebruiker,
Al meer dan 200 medewerkers van SHM's en de VMSW melden zich aan op het VVH-Forum.
Tot nog toe werden er maar enkele berichten gepost. Aarzel echter niet om een nieuw gesprek te starten en ook je collega's aan te moedigen om zich te registreren en deel te nemen. Hoe meer Forum-gebruikers er zijn, hoe meer ervaringsuitwisseling er kan gebeuren.
Via het Forum kan je ook heel eenvoudig documenten met elkaar uitwisselen.
Als je vragen hebt, kan je me altijd een mail sturen (sven.van.elst@vvh.be).
Veel succes!
Sven

Welzijnsinitiatieven Zonnige Kempen

Hierbij de welzijnsinitiatieven in het kader van de huidige Corona-maatregelen bij Zonnige Kempen.
Wij rolden voorbije maand namelijk ons actieplan Samen Sterk! uit, ik vat het hieronder kort samen.

FORMELE COMMUNICATIE

 • Website
 • Nieuwsbrief per post aan alle huurders (als bijlage)
 • Nieuwsbrief per email sociale partners
  Inhoud: wetgevend kader, aangepaste dienstverlening, verwijzing naar eerstelijnshulpverlening

FORMELE COMMUNICATIE + FOCUS OP ZELFZORG BEWONER

 • Email aan bewoners, gedifferentieerde email per gemeente, lokale contactgegevens & tips welzijn (als bijlage)
 • Sociale media, opstart professionele facebook medewerkers team Leefbaarheid
 • Toelichtingsfilm ingesproken door voorzitter, verspreid via FB gemeentebesturen en FB buurtwerking, buurthuizen
  Inhoud: aangepaste dienstverlening, tips CGZ, tips Rode Kruis, hulpvraag en contact vrijwilligers per gemeente, lokale initiatieven in de aandacht brengen.

ZELFZORG + ONDERSTEUNING KWETSBARE BEWONER

 • Telefonisch, focus op 3 doelgroepen
  o Ouderen
  o Anderstaligen
  o Kwetsbare gezinnen
  Belactie door bestuurders en personeel, contactfiche (als bijlage), ongeveer 300 gezinnen bereikt
  Inhoud: informeren achter welzijn, luisterend oor bieden, telefoonnummers hulpverlening aanreiken

 • Telefonisch, focus op sterkhouders per wijk
  Belactie door team leefbaarheid, frequent informeren naar persoonlijk welzijn en welzijn in de wijk

WIE WILLEN WE ZIJN IN DEZE BIJZONDERE TIJDEN?
We leverden aan elke bewoner een plantje met een bemoedigende boodschap (afbeelding als bijlage). Het plantje staat symbool voor onze duurzame relatie met onze bewoners. Groen in huis heeft daarnaast een positieve impact op het welzijn van de mensen. Bijkomend konden we verbondenheid creëren door de ronddraagactie met lokale vrijwilligers.

We stuurden een persbericht (als bijlage) uit over ons actieplan, dit werd opgepikt door o.a. Radio 2, regionale televisie en VRT nws.

Wat erg fijn was aan bovenstaande acties was de zondvloed aan berichtjes, e-mails, telefoons en FB-posts die we van onze huurders kregen. Het geven van een plantje, op zich een bescheiden en eenvoudig gebaar, kwam voor hen als een totale verrassing en werd enorm geapprecieerd. De meer dan honderd berichten die we kregen waren op hun beurt een fantastisch hart onder de riem voor onze medewerkers.

Log In of Registreer om te reageren.