Beste VVH Forum-gebruiker,
Al meer dan 200 medewerkers van SHM's en de VMSW melden zich aan op het VVH-Forum.
Tot nog toe werden er maar enkele berichten gepost. Aarzel echter niet om een nieuw gesprek te starten en ook je collega's aan te moedigen om zich te registreren en deel te nemen. Hoe meer Forum-gebruikers er zijn, hoe meer ervaringsuitwisseling er kan gebeuren.
Via het Forum kan je ook heel eenvoudig documenten met elkaar uitwisselen.
Als je vragen hebt, kan je me altijd een mail sturen (sven.van.elst@vvh.be).
Veel succes!
Sven

Welzijnsinitiatief Woonpunt Schelde-Rupel

We maakten een eerste lijst op van huurders die zich in een kwetsbare positie bevinden tijdens deze Coronacrisis. +65’ers, mensen met een beperking, alleenstaande ouders met kleinere kinderen, …
Zij worden sinds gisteren allemaal opgebeld met de vraag of ze hulp kunnen gebruiken (boodschappen, nood aan een babbel, …) De bewoners met een hulpvraag worden genoteerd en samen gebracht met een vrijwilliger uit de buurt. Hiervoor werd een platform op de website www.giveaday.be aangemaakt. Hier vinden wij vrijwilligers uit de buurt en kunnen kandidaat-vrijwilligers reageren op onze oproep.

Zowel de gemeentelijke diensten als de OCMW’s van Zwijndrecht en Schelle zijn op de hoogte, zodat zij zowel mensen met een hulpvraag als vrijwilligers die niet online zijn met ons in contact kunnen brengen.

Log In of Registreer om te reageren.