Beste VVH Forum-gebruiker,
Al meer dan 200 medewerkers van SHM's en de VMSW melden zich aan op het VVH-Forum.
Tot nog toe werden er maar enkele berichten gepost. Aarzel echter niet om een nieuw gesprek te starten en ook je collega's aan te moedigen om zich te registreren en deel te nemen. Hoe meer Forum-gebruikers er zijn, hoe meer ervaringsuitwisseling er kan gebeuren.
Via het Forum kan je ook heel eenvoudig documenten met elkaar uitwisselen.
Als je vragen hebt, kan je me altijd een mail sturen (sven.van.elst@vvh.be).
Veel succes!
Sven

Welzijnsinitiatief Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba

Wij blijven ons op heden nog sterker inzetten op de ondersteuning van onze huurders en kandidaat-huurders.

Huurders :
Iedereen heeft op maandag 23/3 een schrijven van ons gekregen waarin vermeld wordt wie ze kunnen contacteren buiten de kantooruren voor dringende herstellingen. Dit om onze huurders in deze onzekere tijden nog sterker bij te staan bij technische problemen.
Sedert vandaag zijn we gestart met een systeem van gedeeltelijk telewerk. Afwisselend werken er 2 medewerkers van thuis uit, de andere 2 zijn op kantoor om onze dienstverlening zo sterk mogelijk te houden. Onze kantoren zijn gesloten maar we werken op afspraak voor zaken die dienen te gebeuren, o.a. ondertekenen huurcontract, ….
Wij hebben beslist om telewerk mogelijk te maken om de combinatie gezin en werk mogelijk te maken en menselijk te houden zodat we onze essentiële dienstverlening kunnen blijven waarborgen tot deze tijden achter de rug zijn.
Wij contacteren onze huurders om te vragen hoe het met hen gaat, of zij enige ondersteuning wensen. Ik heb ieder de vrijheid gelaten om onze huurders telefonisch te contacteren of om te gaan aanbellen, steeds rekening houdend met alle richtlijnen gesteld door de regering (o.a. social distance,…). Ik doe ook mijn deel en ga liever aan de deur. Ik ga natuurlijk niet binnen.
Wij zijn een kleine, landelijke huisvestingsmaatschappij waardoor wij onze huurders nog zeer goed kennen, zeker een pluspunt van minder groot te zijn.
De huurders die we al kunnen bereikt hebben doen het goed en waarderen dat we met hen contact opnemen.
Raar maar waar onze huurders blijven er vrij kalm bij en iedereen kent familie of vrienden waarop zij beroep kunnen doen. Sommigen van hen hebben ook huisdieren, hun beste vriend in deze periode. Ook de buren ondersteunen elkaar door een babbeltje te doen vanuit de tuin of vanop hun balkon of door boodschappen te doen. Echt mooi om dat te ervaren. Alles heeft voor en nadelen en het sociaal contact onder hen is super om te zien, hopelijk blijft er na deze periode iets van over.

Kandidaat-huurders:
Deze kennen we echter wat minder maar trachten toch deze lijsten te overlopen en de meest kwetsbare te contacteren.

Hopelijk heb ik met deze een beeld gegeven van wat onze huisvestingsmaatschap doet en ben gelukkig hoe mijn team hiermee aan de slag gaat.

Log In of Registreer om te reageren.